Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λιοπράσου σας ενημερώνει ότι στις 6 Μαρτίου ημέρα
Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ στο Λιόπρασο θα διεξαχθεί η γενική συνέλευση των
μελών του συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό. Η παρουσία όλων κρίνεται
απαραίτητη καθώς θα λάβουν χώρα τα εξής:
Α. Οικονομικός και διοικητικός απολογισμός των πεπραγμένων του Δ.Σ
Β. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια των εκλογών
Γ. Εκλογή και ανάδειξη του νέου Δ.Σ καθώς και της εξελεγκτικής επιτροπής
Για την έγκαιρη κατάρτιση των ψηφοδελτίων, η κατάθεση των uποψηφιοτήτων για
το Δ.Σ. καθώς και την εξελεγκτική επιτροπή πρέπει να γίνει το αργότερo μέχρι
1 Μαρτίου 2011, εγγράφως με αίτηση ή να αποσταλεί με e-mail στο
info@liopraso.gr
Δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας σύμφωνα με το καταστατικό έχουν όλα τα μέλη
που είναι ταμειακά ενήμερα και είναι πάνω από ένα χρόνο εγγεγραμμένα μέλη.
Τηλέφωνα επικοινωνίας
24310-70711
6974493131
6932130057
Μετά τιμής το Δ.Σ.

Related Posts