Μνήμες του χθές..θύμησες του σήμερα…

Η συλλογή παλιών φωτογραφιών με τίτλο “Μνήμες του χθες, θύμησες του σήμερα” εμπλουτίζεται συνεχώς. Αυτη τη στιγμή στο αρχείο του Συλλόγου υπάρχουν περίπου τετρακόσιες (400) φωτογραφίες, τις περισσότερες εκ των οποίων μπορεί να τις δεί κανεις είτε σε ψηφιακή μορφή  εδώ στην ιστοσελίδα μας είτε στο σχολείο του χωριού μας, εκτυπωμένες σε Α3 διάσταση. Αξίζει να αναφερθεί πως η συγκέντρωση φωτογραφιών συνεχίζεται.

Related Posts