Ποδοσφαιρικός αγώνας Λιόπρασο-Ελληνόκαστρο

Τρίτη 13 Αυγούστου 2013 ποδοσφαιρικός αγώνας με το Ελληνόκαστρο.